Nasze wydawnictwo oferuje możliwość wydawania prac naukowych, literatury naukowej, podręczników szkolnych oraz wiele innych.

Zakres usług obejmuje całkowity cykl wydawniczy:

  • przygotowanie ilustracji,
  • korektę językową,
  • skład i łamanie tekstów naukowych oraz beletrystycznych,
  • druk (czarno-biały, dwukolorowy lub pełny kolor).

 

Przygotowane przez nas pozycje odznaczają się wysoką jakością wydania – jakość merytoryczna, estetyczna, językowa. Doświadczenie zdobyte przez nas w ciągu wielu lat pracy wydawniczej jest doceniane przez wielu konkurencyjnych wydawców, a także współpracujących z nami autorów.

Nasz ustalony cykl wydawniczy obejmuje w kolejności:

Przyjęcie tekstu przez wydawnictwo.

Dokonanie profesjonalnej korekty tekstu (na życzenie Klienta).

W przypadku tekstów naukowych, przekazanie tekstów do recenzji wydawniczej (wydawnictwo dopuszcza możliwość przyjęcia do druku książek wcześniej już recenzowanych).

Ustalenie parametrów technicznych książki: technika druku, rodzaj i gramatura papieru, ilość kolorów użytych do druku, format książki, sposób oprawy, nakład wydawniczy.

Po dokonaniu ww. ustaleń wydawnictwo przystępuje do wykonania projektu okładki i projektu typograficznego książki.

Po akceptacji Klienta wykonujemy skład, nanosząc odpowiednie korekty.

W końcowym etapie przygotowujemy pliki gotowe do druku.

Odbiór książek przez Klienta.

Dystrybucja książek (na życzenie Klienta).

Na życzenie Klienta zapewniamy też dystrybucję przez księgarnie internetowe (własną oraz współpracujące), sprzedaż w księgarniach na terenie całej Polski oraz ofertę do bibliotek.

 

Koszt wydania jest ustalany indywidualnie i zależy od objętości pracy oraz rodzaju druku. Przyjmujemy zlecenia na nakłady już od 50 egz.