Zakupy w sklepie internetowym Wydawnictwa Oświatowego FOSZE określa niniejszy regulamin

 

1. Sklep internetowy, występujący pod adresem www.fosze.pl, zajmuje się sprzedażą wysyłkową książek poprzez Internet.

2. Właścicielem sklepu jest Wydawnictwo Oświatowe FOSZE Zbigniew Szewczyk, ul. Wincentego Pola 6, 35-021 Rzeszów, NIP 813-000-81-80, REGON 690020850.

3. Oferta sklepu internetowego obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Klient może składać zamówienia:

 • telefonicznie pod numerami: (17) 863 34 35, 501 045 944
 • e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • za pośrednictwem strony internetowej www.fosze.com.pl.

W zamówieniu Klient wskazuje:

 • zamawiany towar,
 • adres, na jaki ma być dostarczony towar oraz adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura (mogą to być dwa różne adresy),
 • sposób dostawy,
 • sposób płatności.

4.1. Wszystkie ceny podawane w sklepie są cenami brutto (z VAT 5% lub 23%).

4.2. Przedstawiona w sklepie internetowym oferta ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

5. Zamówienie jest realizowane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. W przypadku dostawy zamówionego towaru do innego miejsca, wymagany jest kompletny adres pocztowy, na który ma być wysłane zamówienie.

6. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz zgodą na wykorzystywanie danych osobowych zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych” z dnia 29 sierpnia 1997 r. do realizacji zamówień przez firmę FOSZE. Dane te nie będą udostępniane innym firmom i osobom trzecim.

7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku podzielenia zamówienia Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek, wynikających z nowych zamówień powstałych z podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi Wydawnictwo.

8. Czas, po jakim Klient otrzyma zamówione towary = czas realizacji (do dwóch dni roboczych) + przewidywany czas dostawy. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez Firmę Kurierską InPost.

9. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki uzależnione od wartości zamówienia, sposobu płatności oraz sposobu dostawy. Opłata związana z realizacją przesyłki zawarta jest w cenie jednej z pozycji na fakturze.

10. Zamówienie na terenie Polski może być dostarczone pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy za pośrednictwem:

 • Firmy Kurierskiej InPost
  • Za pobraniem – 16,00 zł
  • Przy płatności przelewem – 13,00 zł
 • odbiór osobisty
  • w siedzibie Wydawnictwa Oświatowego FOSZE w Rzeszowie, ul. Wincentego Pola 6, tel.: 17/ 863 34 35, pon.-pt.: 8:00-14:00

11. Przy zamówieniach przekraczających 100,00 zł koszty wysyłki, na terenie Polski, pokrywa Wydawnictwo.

12. Wszystkie podane kwoty zawierają podatek VAT.

13. W przypadku płatności przelewem opłaty należy dokonać po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, w którym podane zostaną całkowite koszty zakupu (wartość zamówionych książek wraz z opłatą za przesyłkę).

Nasze konto:

ING Bank Śląski S.A.
47 1050 1445 1000 0090 7668 6899

UWAGA: W tym wypadku książki zostaną wysłane po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie wydawnictwa.

Wszelkie zapytania prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

14. Każde złożone zamówienie jest potwierdzane e-mailem, wysłanym na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

15. Do każdej przesyłki dołączona będzie faktura (detaliczna lub VAT). W przypadku chęci otrzymania faktury VAT należy w zamówieniu podać numer NIP.

 

Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), KLIENT, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak KLIENT wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu KLIENTOWI poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez KLIENTA lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, KLIENT powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W przypadku, gdy KLIENT dokonywał płatności gotówką, sugerowane jest, aby w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy podać rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki. 

5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.

6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane pocztą tradycyjną na adres: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, ul. Wincentego Pola 6, 35-021 Rzeszów.

8. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie umowę uważa się za niezawartą.

9. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KLIENTA o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do KLIENTA. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od KLIENTA do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez KLIENTA dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. KLIENT pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy, tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

11. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył KLIENT. W przypadku, gdy KLIENT za PRODUKT dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

12. KLIENT ma obowiązek zwrócić przesyłką PRODUKT SPRZEDAWCY niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił.

13. KLIENT ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU.

14. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje KLIENTOWI, w przypadku gdy (I) przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, (II) umowa dotyczy dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

 REKLAMACJE I ZWROTY

1. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania PRODUKTÓW bez wad.

2. W przypadku, gdy PRODUKT ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556–576.

3. KLIENT ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy. Rozróżnia się dwa rodzaje wad: fizyczną i prawną. 
Wada fizyczna to niezgodność produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz: (I) nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć, (II) nie ma właściwości, o których KLIENT został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę, (III) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę, (IV) została wydana kupującemu w stanie niezupełnym. 
Z kolei wada prawna może polegać na tym, że kupiony przez KLIENTA towar: (I) jest własnością osoby trzeciej, (II) jest obciążony prawem osoby trzeciej albo (III) cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

4. W sytuacji wystąpienia wady KLIENT może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: 
   a) wymiany towaru na nowy,
   b) naprawy towaru,
   c) obniżenia ceny, 
   d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

5. Wybór żądania zależy od KLIENTA. SPRZEDAWCA może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności: 
   a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru,
   b) charakter wady – istotna czy nieistotna,
   c) czy towar był wcześniej reklamowany.

6. Jeśli KLIENT żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, SPRZEDAWCA może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez KLIENTA: 
   a) byłaby niemożliwa do zrealizowania dla SPRZEDAWCY 
   albo 
   b) w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

7. SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji KLIENT może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

8. SPRZEDAWCA musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli SPRZEDAWCA nie dochowa tego terminu, KLIENT może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu KLIENT jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

9. SPRZEDAWCA odpowiada wobec KLIENTA za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy KLIENTA. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, KLIENT powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

10. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne KLIENT może przekazać SPRZEDAWCY bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

11. Jeżeli żądanie złożone przez KLIENTA przy reklamacji dotyczy: 
   a) naprawy towaru, 
   b) wymiany towaru na nowy,
   c) obniżenia ceny towaru, 
to na SPRZEDAWCY spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 
W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

12. Reklamowane PRODUKTY należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres Wydawnictwo Oświatowe FOSZE ul. Wincentego Pola 6, 35-021 Rzeszów.

13. KLIENT w związku ze składaną reklamacją może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.

 

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Oświatowe FOSZE ul. Wincentego Pola 6, 35-021 Rzeszów, któremu nadano numer NIP 813-000-81-81, numer REGON: 690020850. 

2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z powyższą ustawą KLIENT sklepu internetowego ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia.

3. W trakcie składania zamówienia lub rejestracji na stronie www.fosze.pl, KLIENT podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń PRODUKTÓW, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. Dane te mogą być przetwarzane przez SPRZEDAWCĘ tylko w celu realizacji zamówienia KLIENTA w tym m.in. informowania KLIENTA o statusie zamówienia albo uzyskania opinii KLIENTA co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia.

4. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, KLIENT może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.