Na proces wydawniczy składa się pewna ilość czynności, od których zależna jest również cena usługi wydawniczej. Poniższy opis pozwoli Państwu zorientować się w pewnym stopniu, na czym polega wydanie książki.

Adiustacja

Jest to korekta tekstu obejmująca nie tylko poprawki gramatyczne, ortograficzne i stylistyczne, ale również sprawdzanie logicznej spójności tekstu oraz wizualnej, estetycznej prezentacji dokumentu. Redaktor sprawdza zapis imion, nazwisk, instytucji, miejsc, organizacji, a także tytułów książek i czasopism. Ważne jest przy tym konsekwentne trzymanie się ustalonych sposobów zapisu tych elementów. Istotny jest również sposób narracji, szyk wyrazów, konstrukcja zdań. Całość powinna być spójna, logiczna oraz w możliwie najprostszy sposób prezentować przekazywane treści. W zależności od tematu oraz rodzaju prezentowanej treści publikacja może wymagać zaangażowania konsultantów, specjalistów w danej branży.

Korekta

Jest to poprawianie błędów interpunkcyjnych lub innych za pomocą znaków korektorskich. Korekta powinna być wykonywana parokrotnie w celu wyeliminowania ewentualnych błędów, które pozostały w tekście.

Projekt graficzny, czyli:

  • opracowanie graficzne – projektowanie okładki, zawartości ilustracyjnej publikacji,
  • opracowanie typograficzne – dobór wielkości kolumn, krojów pisma, tytułów, śródtytułów oraz innych elementów estetycznych odpowiadających normom i standardom edycyjnym w Polsce.

Redakcja techniczna

Sporządzenie makiety książki lub innej publikacji, przeprowadzenie adiustacji technicznej rękopisu (maszynopisu). Redaktor techniczny koordynuje współpracę wydawnictwa z drukarniami oraz kontroluje jakość wydania książki.

Skład i łamanie tekstu

Złożenie wcześniej przygotowanych elementów, takich jak: tekst, ilustracje w jedną całość. Gotowy układ publikacji na poszczególnych stronach książki przedstawiany jest autorowi do ostatecznego zatwierdzenia.

Przygotowanie plików PostScriptowych

Przygotowana i zatwierdzona treść zostaje przygotowana do druku za pomocą plików PostScriptowych. Jest to ostatni punkt przygotowania do druku. Na życzenie Klienta wydawnictwo FOSZE może przekazać zlecenie druku innym firmom. Outsourcing jest obecnie bardzo sprzyjającą formą produkcji, oferującą optymalne połączenie jakości oraz ceny.

Użyte papiery drukowe i liczba kolorów

Standardowo dla druku czarno-białego stosujemy papier offsetowy o gramaturze 80 i 90 g/m² oraz ekologiczny 70 g/m² (papier objętościowy, który ma tę zaletę, że książka na nim wydrukowana jest lżejsza i jednocześnie grubsza). Dla druku barwnego możliwe jest stosowanie także papierów powlekanych.

Rodzaj oprawy

Możliwe warianty stosowane najczęściej:

  • oprawa broszurowa (zeszytowa),
  • oprawa klejona miękka,
  • oprawa klejona twarda,
  • oprawa szyta twarda (teraz także dla nakładów poniżej 500 egz. w druku cyfrowym),
  • oprawa szyta (teraz także dla nakładów poniżej 500 egz.),
  • oprawa klejona miękka ze skrzydełkami.

 

Należy mieć na uwadze, że powyższe sposoby oprawy mogą być niedostępne przy małej liczbie stron publikacji lub nietypowym formacie. Zawsze jednak można zapytać o szczegóły poprzez formularz e-mailowy w zakładce Kontakt. W takim przypadku zawsze należy podać objętość utworu w arkuszach wydawniczych, proponowany format książki oraz wielkość nakładu.