Na czym polega redakcja tekstu?

Wszytko zależy od tego, jakiego typu jest to publikacja, a także jak część pracy została już wykonana przez samego autora. Jeśli zachodzi konieczność lub na życzenie Klienta redaktor dokonuje korekty poprawności językowej – gramatyka, ortografia, interpunkcja oraz poprawia ewentualne niedociągnięcia stylistyczne. Współpraca redaktor – autor wymaga wzajemnego zrozumienia. Z jednej strony pojawia się indywidualny styl autora i jego dzieła, a z drugiej wymogi dostosowania treści do obecnych standardów wydawniczych, językowych oraz wielu innych. Również wycena pracy redaktora zależna jest od stopnia ingerencji w materiał źródłowy.

 

Ile kosztuje wydanie własnej książki?

Nie ma z góry ustalonego cennika. Ostateczna cena zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od objętości książki (liczba znaków), formatu oraz nakładu. Poza tym każda publikacja wymaga różnorodnego rodzaju prac przygotowawczych – zobacz /proces wydawniczy link/.

 

W jaki sposób wydać własną książkę?

Nie każdy przesłany do nas materiał tekstowy jest dopuszczony do druku. Ogólnie wydawcy zabiegają o jak najwyższy poziom firmowanych przez siebie publikacji. Autor powinien zadbać przede wszystkim o zwięzłość oraz poprawność merytoryczną i językową utworu, niezależnie od formy jego wydania. Każdy tekst należy przedstawić komuś, kto zawodowo zajmuje się korektą (redaktor językowy lub korektor). Oczywiście przyjmujemy także manuskrypty w postaci elektronicznej wraz ze streszczeniem.

 

Jaki rodzaj plików tekstowych (format pliku) jest akceptowany w korespondencji e-mail?

Jeśli przesyłają Państwo własne utwory, należy pamiętać o przygotowaniu ich streszczenia (do 2000 znaków), biografię autora oraz (zalecane lecz niekonieczne) fotografię autora. Formaty przyjmowanych plików tekstowych: *.doc (Word), *.rtf.